Càpsules Endoscòpiques d’Intestí Prim i Còlon

2.100,00 

La Càpsula Endoscòpica és un mètode diagnòstic no invasiu que permet la visualització de la totalitat de l’intestí prim i l’intestí gros.

Condicions de contractació

Realitzar un pagament parcial del 20%
SKU: CAPSULAS Categoria:

 

La pràctica d’aquestes dues exploracions endoscòpiques (Càpsula de Intestí Prim i Càpsula de Colon), s’ha de realitzar en dies diferents.

La càpsula endoscòpica és un dispositiu que s’ingereix per via oral i que permet l’estudi mitjançant imatges reals del tram del tub digestiu que recorre.

Les imatges es graven en un petit aparell portàtil que el pacient porta integrat en un cinturó especial.

El procés de preparació i ingestió de la càpsula requereix que el pacient acudeixi a Clínica ServiDigest en dejú de 6-8 hores (prèvia preparació específica amb una dieta i uns sobres amb acció evacuant per aconseguir una neteja intestinal).