Càpsula Endoscòpica Intestí Prim

1.500,00 

La Càpsula Endoscòpica és un mètode diagnòstic no invasiu i molt ben tolerat pel pacient, i des de fa més d’una dècada considerat el primer mètode en la detecció de les alteracions de l’Intestí prim (Duodè, Jejú i Ili).

La Càpsula Endoscòpica ha suposat un gran avenç en permetre la visualització de la totalitat de l’intestí prim, aconseguint diagnosticar moltes lesions que fins ara passaven inadvertides.

Condicions de contractació

Realitzar un pagament parcial del 20%
SKU: CAPSULA-ID Categoria:

La Càpsula Endoscòpica per l’estudi de l’Intestí Prim és un dispositiu que conté en el seu interior una llum amb una càmera que permet, després de ser ingerida pel pacient, l’estudi mitjançant imatges reals del tram del tub digestiu que recorre mentre duri l’exploració.

Les imatges es transmeten a través de la paret de l’abdomen i es graven en un petit aparell portàtil que el pacient porta integrat en un cinturó especial.

Les imatges gravades seràn posteriorment descarregades en un ordinador per tal que el metge especialista les estudiï, valori i emeti un informe.

El procés de preparació i ingestió de la càpsula requereix que el pacient acudeixi al Servei de Digestiu en dejú de 6-8 hores (prèvia preparació específica amb una dieta i uns sobres amb acció evacuant per aconseguir una neteja intestinal).

A la consulta mèdica se li col·locarà un cinturó amb un gravador d’última tecnologia que recull les imatges reals transmeses per la càpsula i que substitueix als anteriors sensors enganxats a la pell de l’abdomen i connectats amb cables.

Es sol·licitarà al pacient que s’empassi la Càpsula Endoscòpica amb una mica d’aigua, que romangui 4 hores més en dejú i que posteriorment iniciï la ingesta de líquids o dieta tova. La durada de la bateria és d’unes 8 hores.

Si es col·loca la càpsula al matí, es citarà al pacient per la tarda del mateix dia per retirar la gravadora i descarregar les imatges.

Finalment la Càpsula Endoscòpica s’eliminarà pel recte durant la primera setmana.

Més informació sobre la càpsula endoscòpica

Què inclou la teva compra?

  • Càpsula endoscòpica.
  • Honoraris mèdics especialista en Aparell Digestiu.
  • Realització de l’informe endoscòpic.

Queda exclòs

En cas de sospita que existeixin zones estretes de l’intestí, es practica una prova prèvia amb una càpsula anomenada Patency.

En cas d’estenosi, aquesta càpsula reabsorbible es desintegra de forma espontània, aproximadament en les 40 hores.

En cas contrari, s’expulsa sencera en les primeres 72 hores.

L’import de la Càpsula Patency és de 250 €.