Colonoscòpia a Barcelona

Resolem tots els teus dubtes sobre la Colonoscòpia

Estàs buscant on fer-te una Colonoscòpia a Barcelona? A Clínica ServiDigest oferim aquest tractament.

A continuació aclarim els dubtes més freqüents dels nostres pacients sobre aquest tractament endoscòpic.

La Colonoscòpia permet la visualització directa i completa de tot el Còlon.

És la prova més sensible i eficaç per el diagnòstic de lesions orgàniques del Còlon i el seu tractament.

La millor estratègia per a detectar precoçment i tractar les malalties malignes del Còlon és la Colonoscòpia.

En què consisteix?

La Colonoscòpia és una exploració mèdica que es realitza introduint un tub flexible a través de l’anus, que permet la visualització directa i completa mitjançant d’un monitor de la totalitat del Còlon (i potencialment de l’últim tram de l’intestí prim) amb una finalitat tant diagnòstica com terapèutica.

Quan s’ha de fer?

La Colonoscòpia, sempre sota supervisió mèdica, està indicada en els següents casos:

  • Estudi de símptomes digestius suggestius de disfunció colònica: Canvis en el ritme intestinal (restrenyiment, diarrea), sagnats rectals, sensacions d’evacuació incompleta, evacuacions rectals atípiques o dolor abdominal no filiat.
  • Estudi de persones amb resultat positiu al Test de sang oculta en femta. Aquest test es recomana pel diagnòstic precoç del càncer colorectal a la població general de entre 50 i 70 anys sense símptomes rectals o colònics. Però és molt menys eficaç que la colonoscòpia per detectar pòlips precancerosos.
  • Control evolutiu de pacients amb malaltia inflamatòria intestinal (Malaltia de Crohn, colitis ulcerosa,…).
  • Confirmar la presència de lesions colòniques detectades amb altres tècniques.
  • Necessitat de realitzar un procediment diagnòstic-terapèutic específic: Presa de biòpsies, resecció de pòlips o tumors, coagulació de lesions sagnants, introducció de pròtesis colòniques
  • Persones amb antecedents personals o familiars de Pòlips, Càncer o Malalties de Còlon.
  • Població general asimptomàtica a partir dels 50 anys per a la prevenció, detecció precoç i resecció endoscópica de lesions o pòlips recto-colònics precancerosos.
Com es realitza?

Per a realitzar adequadament aquest procediment endoscòpic és necessària una neteja prèvia del Còlon que garanteixi una correcta i completa visualització de tot l’intestí gruixut.

Prèviament a la prova, el pacient ha d’estar uns dies sota una dieta sense fibra (no menjar fruites, verdures, llegums, pa integral,…). El dia d’abans a la pràctica de l’exploració, farà una dieta líquida i prendrà unes solucions evacuants-laxants (es pot complementar, segons l’ eficàcia i tolerància del pacient, amb una Hidroteràpia del Còlon per afavorir una millor neteja del Colon). El dia de la Colonoscòpia ha de romandre en dejú (8 hores prèvies).

El servei d’infermeria i personal sanitari de ServiDigest s’encarregarà d’explicar-li detalladament tota la preparació prèvia.

El procediment de la Colonoscòpia consisteix en la introducció a través de l’anus, d’un tub flexible que permet visualitzar la totalitat del recte i còlon.

Atès que és una exploració habitualment molesta, es recomana sempre que sigui possible, realitza-la amb una sedació profunda.

L’exploració permet, a la majoria dels casos, establir un correcte diagnòstic i resoldre ambulatòriament el problema en el mateix acte endoscòpic (sense cirurgia) mitjançant l’actuació terapèutica endoscòpica sobre les possibles lesions orgàniques existents.

Com és una exploració ambulatòria, una vegada completada el pacient pot retornar al seu domicili, sempre amb acompanyant. Si s’ha administrat sedació, és prudent que durant les següents hores no es realitzin activitats perilloses o que requereixin un major estat de concentració mental.

Els nostres consells per a la pràctica d'una Colonoscòpia

No tingui por a aquesta prova. És una exploració rutinària i segura en mans expertes.

Llegeixi adequadament l’explicació de la prova que trobarà al full del consentiment.

Consulti al metge o a l’ infermera sobre qualsevol dubte que pugui presentar abans, durant o després de la prova.

Segueixi les instruccions de les infermeres envers la dieta i preparació dels dies previs: facilitarà el procediment, evitarà riscos i garantitzarà l’èxit de la prova.

Atès que és una prova que pot resultar molesta, es recomana realitzar-la en un Centre on pugui fer-se amb sedació profunda.

Acudeixi sempre acompanyat.

Encara que es trobi asimptomàtic, és important, prèvia valoració mèdica, realitzar-la per primera vegada a partir dels 50 anys per a detectar precoçment lesions pre-malignes del Còlon.

Segueixi ordenadament els controls i revisions periòdiques que li indiqui el seu metge.