Personal

Treball en equip al servei del pacient

 

Una de les premisses bàsiques a les tasques de ServiDigest és el treball en equip que considerem fonamental per donar un millor servei als pacients i al mateix temps, generar un intercanvi d’informació i coneixement entre metges i personal sanitari que sigui enriquidor per al grup de treball.

El nostre interès no és només mèdic i assistencial, sino que volem que els nostres pacients també se sentin ben atesos emocionalment.

En aquest sentit, tot el nostre equip comparteix i participa dels objectius i idees, sentint-se motivats i il·lusionats en fer-les.