Cirurgia Bariàtrica, la millor solució per a l’Obesitat Mòrbida

La Cirurgia Bariàtrica, té el seu origen en altres procediments quirúrgics en què s’observava pèrdua de pes en pacients que no eren intervinguts amb aquesta finalitat. Les tècniques de Cirurgia Bariàtrica s’emprenen des de fa més de 60 anys, però han demostrat ser un tractament especialment eficaç amb el desenvolupament de la cirurgia laparoscòpica.

Actualment la Cirurgia de l’Obesitat o Cirurgia Bariàtrica és l’opció més efectiva en el cas d’una obesitat catalogada com a tipus III (índex de massa corporal superior a 40) en la qual han fracassat els altres tractaments o a la tipus II (índex de massa corporal superior a 35) amb comorbiditats greus relacionades amb l’obesitat com diabetis, hipertensió, dislipèmia o síndrome d’apnea del son.

La Cirurgia Bariàtrica inclou diferents procediments quirúrgics, dels que s’escullen conjuntament amb l’equip mèdic i després d’una detallada informació dels avantatges i inconvenients de cada un d’ells, el que ofereixi millor resultat amb el mínim risc. En general, la cirurgia que es realitza té com a objectiu reduir la capacitat gàstrica, per aconseguir més sensació de sacietat amb menor quantitat d’ingesta, i en alguns casos, donar lloc a una mala absorció de nutrients per afavorir una major pèrdua de pes.

Quan es realitza una Cirurgia Bariàtrica, la intervenció és l’inici del tractament de l’Obesitat. Després de l’operació es continua el procés amb un programa de canvi d’hàbits alimentaris i estil de vida, pautes d’alimentació protocol·litzades i augment progressiu de l’activitat física mitjançant exercicis adaptats. Aquest programa és imprescindible perquè el resultat del tractament sigui favorable i es pugui mantenir la pèrdua de pes aconseguida a llarg termini.

El tractament quirúrgic és actualment l’opció més segura i eficaç per a l’abordatge de l’obesitat tipus III.

Equip multidisciplinari en la Cirurgia Bariàtrica

L’obesitat és una malaltia que requereix un abordatge multidisciplinari, i és per aquest motiu que serà tractat per diversos especialistes per valorar la seva situació clínica i realitzar el seguiment posterior a la intervenció. Les especialitats que formen part de la unitat de Cirurgia de l’Obesitat i Metabòlica són:

Cirurgia Bariàtrica i Metabòlica
Gastroenterologia
Endocrinologia
nutrició
Psiquiatria i Psicologia
Fisioteràpia

Preguntes més freqüents sobre la Cirurgia Bariàtrica

A continuació responem algunes de les preguntes més freqüents que ens fan els nostres pacients.
Si necessita més informació, poseu-vos en contacte amb el nostre servei mèdic.

Quant de temps dura la intervenció?
El procés quirúrgic comporta un temps estimat de 3 hores i el realitzen cirurgians especialitzats en Cirurgia Bariàtrica i Metabòlica de Clínica ServiDigest.

Quant temps he d’estar ingressat?
Encara que pot haver-hi variacions segons cada cas, per norma general es programen 4 dies d’ingrés hospitalari, el primer dia és el de la intervenció, el segon dia estarà en observació a la UCI, el tercer dia se li trasllada a planta i el quart dia s’anirà d’alta.

Quan podré reprendre el meu ritme de treball habitual?
Després de la intervenció, pel mateix procés quirúrgic i la important pèrdua de pes que va succeint, és habitual que se senti més cansat i amb sensació de debilitat. El grau d’exigència o estrès que comporti la seva feina també condicionarà el temps que s’hagi de prendre per reiniciar la seva activitat. En general es recomana esperar un mínim de 3-4 setmanes per a la reincorporació, podent allargar una mica més aquest temps en funció del que s’ha esmentat anteriorment.

Quan podré començar a menjar?
A les 48h de la intervenció començarà a beure aigua, brous i sucs, i després ja s’iniciarà una dieta progressiva en textures per aconseguir aportar els nutrients que necessita garantint una bona tolerància.

Quins riscos comporta la cirurgia?
La Cirurgia de l’Obesitat o Cirurgia Bariàtrica és una cirurgia major, pel que comporta els riscos habituals d’aquest tipus de procediment (els propis de la sedació, risc de sagnat, infeccions de les ferides, obstrucció intestinal, hèrnies internes, etc.). La incidència d’aquestes complicacions és baixa i la mortalitat associada a aquesta cirurgia es situa al voltant del 0,5-2%.
L’especialista mèdic de Clínica ServiDigest l’informarà dels riscos individuals que la cirurgia suposa per a vostè.

Què es té en compte per triar el tipus d’intervenció que em convé més?
Aquesta decisió es pren conjuntament entre el pacient i l’equip mèdic, valorant el tipus d’obesitat, edat, hàbit alimentari i la presència o absència de comorbilididades (hipertensió, diabetis, etc.)

Quant pes s’espera que perdi amb el tractament?
La pèrdua de pes depèn bàsicament de l’excés de pes inicial i d’altres condicions particulars com la capacitat d’augmentar l’exercici físic i el bon seguiment de les pautes dietètiques. En termes generals es considera un bon resultat quan es perd més del 50% de l’excés de pes.

Hauré de prendre sempre suplementació amb vitamines o minerals?
El més habitual és que sí. Els suplements es pauten per aconseguir aportar els nutrients bàsics necessaris per mantenir un bon estat de salut. La dieta que seguirà després de la cirurgia de vegades no aconsegueix aportar tots els nutrients, sobretot si la tècnica que es realitza té un component malabsortiu.

Dr. Eduard Mª Targarona Soler
Especialista en Cirurgia Bariàtrica-Cirurgia de l’Obesitat
Col·legiat nº 13882 del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.
Servei de Cirurgia Bariàtrica-Cirurgia de l’Obesitat de Clínica ServiDigest

Clínica ServiDigest estableix un programa de salut de seguiment del pacient per mantenir el nostre metabolisme i el pes perdut aconseguit controlat amb una dieta equilibrada, la pràctica d’exercici físic adequat al perfil del pacient i l’assessorament mèdic permanent del nostre equip d’especialistes.